Coupontools hoofdkantoor is gevestigd in België en we maken gebruik van een hosting provider uit België.
Al onze servers worden gehost bij DeltaBlue NV en bevinden zich in Europa. Alle opgeslagen gegevens blijven in de EU.

DeltaBlue NV hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in voor de bescherming van de (persoons)gegevens van al haar stakeholders. Om aan te tonen dat we voldoen aan de laatste regelgeving, zoals GDPR, hebben we ISO 27001 geïmplementeerd en een information security management system (ISMS) opgezet.

De verplichtingen van Coupontools als Gegevensverwerker onder de GDPR

Coupontools is de Verwerker van de gegevens die je als Gegevensverwerker hebt verzameld. Wij hebben daarom verschillende verplichtingen, zoals:

Het bijhouden van logboeken van je gegevens die we verwerken (bijv. het maken van back-ups)

Je in kennis stellen van inbreuken op je gegevenssets die worden gehost op een platform dat door ons (de Gegevensbeheerder) wordt beheerd en je helpen bij het doen van de kennisgeving aan de Betrokkenen (de omvang van betrokkenenhulp kan afhangen van het servicepakket dat je afneemt)

Ervoor zorgen dat Sub-verwerkers (derden die wij inhuren om de gegevens te verwerken) werken in overeenstemming met de GDPR.
¿Este artículo te resultó útil?
Cancelar
¡Gracias!