Artikelen over: Gegevensbescherming

Wie is eigenaar van de vastgelegde gegevens in mijn account, coupons en/of loyalty cards?

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid, en daarbij optreden als gegevensverwerker voor die beperkte doeleinden.
Wij handelen alleen als een, in GDPR-termen, gegevensverwerker, met betrekking tot de verwerking van je gegevens met het oog op de levering van de diensten waarop je bedrijf heeft ingetekend.

Jouw bedrijf is, in GDPR-termen, de verantwoordelijke voor de verwerking.

Een verwerkingsverantwoordelijke is: "een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt."

Gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wij verkopen je persoonsgegevens nooit aan derden.

Wij slaan alle persoonlijke informatie op in Europa.

Wij zorgen ervoor dat je gegevens worden opgeslagen met de hoogste veiligheidsnormen.


In die hoedanigheid en in het kader van de dienstverlening, is je bedrijf in het bijzonder verantwoordelijk voor:

Het afleggen van de nodige verklaringen aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

Het nakomen van zijn verplichtingen als eigenaar van gegevens volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving

Ervoor te zorgen dat je de bevoegdheid hebt om de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de gedefinieerde doeleinden en af te zien van elk ongeoorloofd gebruik.

Bijgewerkt op: 25/04/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!