De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die door de Europese Unie wordt gehandhaafd, bevat regels over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, alsook over het vrije verkeer van persoonsgegevens. Het basisidee van de GDPR is het gebruik van gegevens te reguleren, zodat jij de baas bent over je gegevens en niet een bedrijf. Dit geeft veel meer rechten aan betrokkenen en creëert meer veiligheid rond gegevensverwerking.

Principes van GDPR

Doel

Rechtmatigheid en billijkheid

Transparantie

Gegevensminimalisatie en proportionaliteit

Nauwkeurigheid

Opslagbeperking

Integriteit en vertrouwelijkheid

Verantwoordingsplicht
War dieser Beitrag hilfreich?
Stornieren
Danke!