Artikel über: Coupons

De coupon voorbeeld afbeelding is niet correct. Kan ik deze updaten?

Ja dit kan uiteraard.
Ga naar het overzicht van je coupons. Vervolgens klik je op edit bij de gewenste coupon.

1) Maak een kleine verandering in je coupon titel of ondertitel door naar de Homepage in het linker menu van je coupon sjabloon te gaan.
Druk op Save.

2) Verwijder je laatste update en druk nogmaals op save.

3) Als je terug gaat naar het overzicht, zal je zien dat er de melding "preview image coming soon" staat voor deze specifieke coupon.

Na 5-10 minuten verschijnt een nieuwe voorbeeld afbeelding.

Aktualisiert am: 27/01/2022

War dieser Beitrag hilfreich?

Teilen Sie Ihr Feedback mit

Stornieren

Danke!